Có 3 loại: Chilly tươi mát; Chilly dịu êm; Chilly kháng khuẩn